pilotní fáze projektu
komunity expertních dobrovolníků
Česko.Digital a IPŘP

(Ne)dlužíte státu?

Možná o dluhu ani nevíte.

Získejte přehledný seznam státních institucí, kterým můžete dlužit, a návod, jak případné zadlužení ověřit.

Vše zdarma a na jednom místě.

Ilustrace mobil

Proč využít služeb Nedlužím státu?

N
Ověříte si, zda (ne)máte dluhy vůči státu.
N

Dostanete srozumitelný návod, jak výši případného dluhu zjistit.

N
Vyhnete se sankcím, penále a exekucím díky včasnému řešení.
N
Získáte úředně ověřené potvrzení o bezdlužnosti, pokud jste podnikatel.
N
Poradíte svým klientům jak na dluhy, pokud jste poradna nebo sociální pracovník.

Ověřte si dluhy na jednom místě

$

Jedním z důvodů, proč můžete být zadlužení nebo skončit v exekuci, je fakt, že o takovém dluhu vůbec nemusíte vědět.

$

I kdybyste věděli, že státu dlužíte, najít všechny informace k vyřešení dluhu byl donedávna takřka nadlidský úkol.

$

Pomocí našeho dotazníku nejprve zjistíte, kde byste mohli státu dlužit. Pak si podle návodu a prostřednictvím formulářů ověříte, zda státu opravdu dlužíte.

Komu můžete nejčastěji dlužit?

Finančnímu úřadu

Například na nedoplatku daně z příjmu.

Celní správě

Kvůli nezaplacené pokutě za rychlou jízdu či špatné parkování.

České správě sociálního zabezpečení

Stačí i malý nedoplatek na sociálním pojištění.

Zdravotní pojišťovně

Spolu se sociálním pojištěním to bývá nejčastější opomenutí.

Obci

Třeba za nájem nebo poplatky za psa či popelnice.

Kdo jsme a co děláme?

Logo Česko.digital
Česko.Digital

Komunita expertních dobrovolníků

Měníme Česko k lepšímu.
Máme za sebou projekty úspěšné doma i ve světě.
Víme, že pomocí IT dokážeme dosáhnout velkých věcí, které stojí méně, ale fungují lépe.

Více o nás se dozvíte na našich stránkách.

logo Instituce prevence předlužení
Institut prevence a řešení předlužení

Zaměřujeme se na zadluženost domácností

Usilujeme o prosazení klíčových legislativních změn.

Jsme spoluautory interaktivního webu Mapa exekucí.

Naším cílem je společnost bez nemravného obchodu s dluhy.

Více o nás můžete zjistit na našich stránkách.

Vyplňte dotazník a zjistěte, zda (ne)dlužíte
iTušíte i bez vyplnění dotazníku, kde byste mohli státu dlužit? Ověřte si to přímo u institucí pomocí našich návodů a připravených formulářů.

Předtím než vám poskytneme seznam institucí, kterým můžete dlužit, a formuláře k ověření případného zadlužení, odpovězte prosím na pár jednoduchých otázek.

Vaše odpovědi použijeme pouze pro výběr správných institucí, nikde je neuchováváme, ani je nikomu nepředáváme.

snadno a rychle

zcela anonymně

úplně zdarma

  Měl/a jste někdy psa?
  iMůžete dlužit obci poplatek za psa. Pes však musí být opravdu váš – to znamená, že ho máte zaregistrovaného na úřadě a platíte za něj roční poplatky.

  Vlastnil/a jste nebo provozoval/a auto, dodávku nebo motorku?
  iDluh může vzniknout například tehdy, když zapomenete zaplatit pokutu, kterou jste dostali od městské nebo státní policie.

  Byl/a jste někdy smluvním nájemcem v obecním
  bytě?
  iMožná dlužíte obci na nájmu. Ale pozor, v daném bytě musíte být opravdu nájemce, tedy stále jste, nebo jste byl/a uvedený/á v nájemní smlouvě.

  Vlastnil/a jste někdy nemovitost?
  iPak vám mohl vzniknout dluh u finančního úřadu kvůli nedoplatku na dani z nemovitosti.

  Podával/a jste někdy daňové přiznání?
  iPodnikáte? Dlužit můžete nejen za pozdní nebo špatné podání daňového přiznání, ale i za nedoplatek daně z příjmu.

  Byl/a jste někdy živnostníkem (OSVČ)?
  iPak jste měli povinnost platit sociální a zdravotní pojištění. Také můžete dlužit finančnímu úřadu za nedoplatek daně z příjmu.

  K jakým zdravotním pojišťovnám jste byl/a až dosud přihlášen/a?
  iVZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna
  OZP – Oborová zdravotní pojišťovna
  ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  VoZP – Vojenská zdravotní pojišťovna
  ZPŠ – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  RBP – Revírní bratrská pokladna – zdravotní pojišťovna
  ZP MV ČR – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

  Byl/a jste někdy
  nezaměstnaný/á?
  iMohl vám vzniknout dluh na zdravotním pojištění, a to zejména tehdy, pokud jste během své nezaměstnanosti nebyl/a přihlášený/á na Úřadu práce. Pokud máte status studenta, tento poplatek za vás během studia do 26 let platí stát.

  Návody a formuláře

  Vyberte si ze seznamu institucí tu, u které si chcete ověřit, jestli dlužíte, a postupujte podle návodu.

  Kde vám mohl vzniknout dluh?

  Na základě vašich odpovědí najdete níže seznam všech institucí, kterým můžete dlužit. U každé z institucí vám poskytneme podrobný návod, jak zjistit výši případného dluhu.

  Finanční úřad

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Pozor, žádost neposílejte e‑mailem! Úřady takové zaslání nerespektují a žádost nepřijmou.

  3. Vyhledejte si kontaktní údaje pobočky.

  Ve vyhledávání na stránce Finanční správy zvolte příslušný kraj nebo okres. Po kliknutí na konkrétní pobočku pak na kontaktní stránce najdete adresu pracoviště, úřední hodiny nebo ID datové schránky.

  4. Zaplaťte správní poplatek.

  Finanční správa vyžaduje pro vyřízení žádosti zaplacení správního poplatku. Platbu je možné provést hned nebo při podávání žádosti na podatelně (pozor, může se stát, že pokladna má jiné otevírací hodiny než podatelna).

  Údaje k platbě na účet:

  Číslo účtu najdete na stránkách příslušného finančního úřadu.

  Nezapomeňte také vyplnit předčíslí účtu, které je 3711.

  5. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Pobočka zpracuje váš požadavek bezodkladně (většinou do 7 dnů, max. do 14) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  nebo
  Vyplňte žádost online na portálu ADISEPO.
  Podání žádosti touto cestou může být výhodné, pokud jste zde už nějaký formulář vyplňovali nebo se v podobných systémech dobře orientujete.

  Máte datovou schránku nebo aplikaci ePodpisFS.

  Potvrzení bezdlužnosti získáte vyplněním formuláře Obecná písemnost. Samostatný formulář pro tento účel neexistuje. Připravili jsme pro vás přehledný návod, který vám při vyplňování pomůže.

  Česká správa sociálního zabezpečení

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?

  Vyplňte žádost online na ePortálu ČSSZ.

  Jste OSVČ nebo zaměstnavatel.
  Máte datovou schránku nebo NIA účet.
  O potvrzení bezdlužnosti můžete požádat prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Připravili jsme pro vás krátký a přehledný návod, jak potvrzení pomocí datové schránky získat.
  nebo

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Pozor, žádost neposílejte e‑mailem! Úřady takové zaslání nerespektují a žádost nepřijmou.

  3. Vyhledejte si kontaktní údaje pobočky.

  Na mapě s pobočkami ČSSZ zvolte příslušný kraj a okres. Na kontaktní stránce vámi vybraného pracoviště následně najdete adresu pobočky, úřední hodiny, ID datové schránky nebo e‑mail.
  V jaké obci máte trvalé bydliště?
  Pokud jste měli trvalé bydliště na více místech, stačí kontaktovat územní pracoviště tam, kde jej máte aktuálně. Jednotlivá pracoviště si už mezi sebou potřebné informace předají.

  4. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Pobočka zpracuje váš požadavek do 30 dnů (max. do 60) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  Celní správa / Policie ČR

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?
  Vyplňte žádost online na portálu Celní správy.
  O potvrzení bezdlužnosti můžete požádat prostřednictvím elektronického formuláře.
  Podání bude snadnější a rychlejší, pokud používáte datovou schránku nebo elektronický podpis.
  Více informací o podání žádosti a seznam datových schránek celních úřadů naleznete zde.
  nebo

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Pozor, žádost neposílejte e‑mailem! Úřady takové zaslání nerespektují a žádost nepřijmou.

  Celní správa také spustila zkušební provoz portálu Cportal, kde si můžete zobrazit vaše nedoplatky evidované celními úřady i jinými institucemi. Podrobný návod pro orientaci na portálu pro vás připravujeme.

  3. Vyhledejte si kontaktní údaje pobočky.

  V seznamu celních útvarů na stránce Celní správy najděte pomocí mapy, seznamu poboček nebo vyhledávání příslušný celní úřad. Na detailní stránce vámi vybraného úřadu pak najdete adresu pobočky, úřední hodiny nebo ID datové schránky.

  4. Zaplaťte správní poplatek.

  Celní správa vyžaduje pro vyřízení žádosti zaplacení správního poplatku. Platbu je možné provést hned nebo při podávání žádosti na podatelně (pozor, může se stát, že pokladna má jiné otevírací hodiny než podatelna).

  Údaje k platbě na účet:

  Číslo účtu najdete na stránkách příslušného celního úřadu.

  5. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Pobočka zpracuje váš požadavek bezodkladně (většinou do 7 dnů, max. do 14) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Počet obcí, ve kterých jste kdy měli trvalý pobyt = počet formulářů. Pokud jste žili např. ve 3 obcích, vytiskněte si 3 formuláře.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu úřadu
  Osobně na podatelnu: Vyplněný a podepsaný formulář doneste na úřad osobně nebo ho vhoďte do schránky (pokud úřad nějakou má).
  Pozor, žádost neposílejte e-mailem! Obce takové zaslání nerespektují a žádost nepřijmou.

  3. Najděte si kontaktní údaje všech obcí, ve kterých jste kdy bydleli.

  Na stránkách obcí vyhledejte podle vybraného způsobu doručení adresu úřadu, úřední hodiny nebo datovku a zároveň číslo účtu – obec totiž vyžaduje za ověření bezdlužnosti správní poplatek 100 Kč.

  4. Zaplaťte správní poplatek pro každou obec zvlášť.

  Obce vyžadují pro vyřízení žádosti zaplacení správního poplatku. Platbu je možné provést hned nebo při podávání žádosti na podatelně (pozor, může se stát, že pokladna má jiné otevírací hodiny než podatelna).

  Údaje k platbě na účet:

  Číslo účtu najdete na stránkách příslušné obce.

  Výše poplatku je 100 Kč.

  Variabilní symbol je celé rodné číslo žadatele bez lomítka.

  Doporučujeme do zprávy pro příjemce napsat poznámku, o jaký poplatek se jedná, a přidat své jméno (např. “Správní poplatek bezdlužnost – Jan Novák”).

  5. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Obce zpracují váš požadavek do 30 dnů (max. do 60) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  Všeobecná zdravotní pojišťovna

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?

  Prostřednictvím online portálu Moje VZP

  Registrace na portál je zdarma. Probíhá online a potvrzuje se dopisem do vlastních rukou.
  Budete potřebovat platný průkaz pojištěnce, mobilní telefon a přístup ke svému e‑mailu.
  V portálu kdykoliv uvidíte stav svých plateb pojistného nebo získáte potvrzení o bezdlužnosti.
  nebo

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  E-mailem: Buď formulář vyplňte přímo v počítači a odešlete, nebo si ho nejprve vytiskněte, vyplňte, přeneste do počítače a přiložte do e‑mailu. Podpis je nutný.

  E‑mailová adresa:
  podatelna@vzp.cz

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  ID datové schránky:
  i48ae3q

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Poštovní adresa:
  VZP Bezdlužnost
  Na Florenci 2116/15
  110 00  Praha 1

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Najít místní pobočku

  3. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Po doručení formuláře pojišťovna zpracuje váš požadavek do 30 dnů (max. do 60) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  Oborová zdravotní pojišťovna

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?

  Prostřednictvím online portálu nebo mobilní aplikace VITAKARTA

  Budete potřebovat platný průkaz pojištěnce, mobilní telefon a přístup ke svému e‑mailu.
  Prostřednictvím portálu získáte potvrzení o bezdlužnosti.
  nebo

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  E-mailem: Buď formulář vyplňte přímo v počítači a odešlete, nebo si ho nejprve vytiskněte, vyplňte, přeneste do počítače a přiložte do e‑mailu. Podpis je nutný.

  E‑mailová adresa:
  portal@ozp.cz

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  ID datové schránky:
  q9iadw9

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Poštovní adresa:
  Sídlo OZP
  Roškotova 1225/1
  140 00  Praha 4

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Najít místní pobočku

  3. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Po doručení formuláře pojišťovna zpracuje váš požadavek do 30 dnů (max. do 60) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?

  Prostřednictvím online portálu Elektronická přepážka

  Registrovat se můžete prostřednictvím kódu zaslaného na adresu trvalého pobytu a poté pomocí SMS nebo certifikátu.
  V portálu získáte potvrzení o bezdlužnosti.
  nebo

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  E-mailem: Buď formulář vyplňte přímo v počítači a odešlete, nebo si ho nejprve vytiskněte, vyplňte, přeneste do počítače a přiložte do e‑mailu. Podpis je nutný.

  E‑mailová adresa:
  posta@cpzp.cz

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  ID datové schránky:
  mk5ab8i

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Poštovní adresa:
  Sídlo ČPZP
  Jeremenkova 161/11
  703 00  Ostrava

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Najít místní pobočku

  3. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Po doručení formuláře pojišťovna zpracuje váš požadavek do 30 dnů (max. do 60) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  Vojenská zdravotní pojišťovna

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?
  nebo

  Prostřednictvím online portálu nebo mobilní aplikace

  Registrace na portál je zdarma.
  V portálu získáte potvrzení o bezdlužnosti.
  nebo

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  E-mailem: Buď formulář vyplňte přímo v počítači a odešlete, nebo si ho nejprve vytiskněte, vyplňte, přeneste do počítače a přiložte do e‑mailu. Podpis je nutný.

  E‑mailová adresa:
  posta@vozp.cz

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  ID datové schránky:
  p3aaext

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Poštovní adresa:
  Ústředí VoZP
  Drahobejlova 1404/4
  190 03  Praha 9

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Najít místní pobočku

  3. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Po doručení formuláře pojišťovna zpracuje váš požadavek do 30 dnů (max. do 60) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?

  Prostřednictvím elektronické podatelny ZPŠ

  Registrovat se můžete přes SMS kód nebo pomocí certifikátu.
  V elektronické podatelně získáte potvrzení o bezdlužnosti.
  nebo

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  E-mailem: Buď formulář vyplňte přímo v počítači a odešlete, nebo si ho nejprve vytiskněte, vyplňte, přeneste do počítače a přiložte do e‑mailu. Podpis je nutný.

  E‑mailová adresa:
  zpskoda@zpskoda.cz

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  ID datové schránky:
  5kpadkp

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Poštovní adresa:
  Sídlo ZPŠ
  Husova 302
  293 01  Mladá Boleslav

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Najít místní pobočku

  3. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Po doručení formuláře pojišťovna zpracuje váš požadavek do 30 dnů (max. do 60) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  Revírní bratrská pokladna – zdravotní pojišťovna

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?

  Prostřednictvím elektronické podatelny RBP

  Registrovat se můžete prostřednictvím SMS kódu nebo pomocí certifikátu.
  V elektronické podatelně získáte potvrzení o bezdlužnosti.
  nebo

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  E-mailem: Buď formulář vyplňte přímo v počítači a odešlete, nebo si ho nejprve vytiskněte, vyplňte, přeneste do počítače a přiložte do e‑mailu. Podpis je nutný.

  E‑mailová adresa:
  rbp@rbp‑zp.cz

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  ID datové schránky:
  edyadmh

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Poštovní adresa:
  Ředitelství RBP, zdravotní pojišťovna
  Michálkovická 967/108,
  710 00  Slezská Ostrava

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Najít místní pobočku

  3. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Po doručení formuláře pojišťovna zpracuje váš požadavek do 30 dnů (max. do 60) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?

  Prostřednictvím e-komunikace ZP MV ČR

  Pro vstup na portál budete potřebovat datum narození a číslo průkazu pojištěnce.
  Potvrzení o bezdlužnosti získáte vyplněním formuláře ve svém uživatelském rozhraní.

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  E-mailem: Buď formulář vyplňte přímo v počítači a odešlete, nebo si ho nejprve vytiskněte, vyplňte, přeneste do počítače a přiložte do e‑mailu. Podpis je nutný.

  E‑mailová adresa:
  info@zpmvcr.cz

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  ID datové schránky:
  9swaix3

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Poštovní adresa:
  Sídlo ZP MV ČR
  Vinohradská 2577/178
  130 00  Praha 3

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Najít místní pobočku

  3. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Po doručení formuláře pojišťovna zpracuje váš požadavek do 30 dnů (max. do 60) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  Finanční úřad

  Finanční úřad

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Pozor, žádost neposílejte e‑mailem! Úřady takové zaslání nerespektují a žádost nepřijmou.

  3. Vyhledejte si kontaktní údaje pobočky.

  Ve vyhledávání na stránce Finanční správy zvolte příslušný kraj nebo okres. Po kliknutí na konkrétní pobočku pak na kontaktní stránce najdete adresu pracoviště, úřední hodiny nebo ID datové schránky.

  4. Zaplaťte správní poplatek.

  Finanční správa vyžaduje pro vyřízení žádosti zaplacení správního poplatku. Platbu je možné provést hned nebo při podávání žádosti na podatelně (pozor, může se stát, že pokladna má jiné otevírací hodiny než podatelna).

  Údaje k platbě na účet:

  Číslo účtu najdete na stránkách příslušného finančního úřadu.

  Nezapomeňte také vyplnit předčíslí účtu, které je 3711.

  5. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Pobočka zpracuje váš požadavek bezodkladně (většinou do 7 dnů, max. do 14) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  nebo
  Vyplňte žádost online na portálu ADISEPO.
  Podání žádosti touto cestou může být výhodné, pokud jste zde už nějaký formulář vyplňovali nebo se v podobných systémech dobře orientujete.

  Máte datovou schránku nebo aplikaci ePodpisFS.

  Potvrzení bezdlužnosti získáte vyplněním formuláře Obecná písemnost. Samostatný formulář pro tento účel neexistuje. Připravili jsme pro vás přehledný návod, který vám při vyplňování pomůže.
  ČSSZ

  Česká správa sociálního zabezpečení

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?

  Vyplňte žádost online na ePortálu ČSSZ.

  Jste OSVČ nebo zaměstnavatel.
  Máte datovou schránku nebo NIA účet.
  O potvrzení bezdlužnosti můžete požádat prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Připravili jsme pro vás krátký a přehledný návod, jak potvrzení pomocí datové schránky získat.
  nebo

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Pozor, žádost neposílejte e‑mailem! Úřady takové zaslání nerespektují a žádost nepřijmou.

  3. Vyhledejte si kontaktní údaje pobočky.

  Na mapě s pobočkami ČSSZ zvolte příslušný kraj a okres. Na kontaktní stránce vámi vybraného pracoviště následně najdete adresu pobočky, úřední hodiny, ID datové schránky nebo e‑mail.
  V jaké obci máte trvalé bydliště?
  Pokud jste měli trvalé bydliště na více místech, stačí kontaktovat územní pracoviště tam, kde jej máte aktuálně. Jednotlivá pracoviště si už mezi sebou potřebné informace předají.

  4. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Pobočka zpracuje váš požadavek do 30 dnů (max. do 60) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.
  Celní správa / Policie ČR

  Celní správa / Policie ČR

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?
  Vyplňte žádost online na portálu Celní správy.
  O potvrzení bezdlužnosti můžete požádat prostřednictvím elektronického formuláře.
  Podání bude snadnější a rychlejší, pokud používáte datovou schránku nebo elektronický podpis.
  Více informací o podání žádosti a seznam datových schránek celních úřadů naleznete zde.
  nebo

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Pozor, žádost neposílejte e‑mailem! Úřady takové zaslání nerespektují a žádost nepřijmou.

  Celní správa také spustila zkušební provoz portálu Cportal, kde si můžete zobrazit vaše nedoplatky evidované celními úřady i jinými institucemi. Podrobný návod pro orientaci na portálu pro vás připravujeme.

  3. Vyhledejte si kontaktní údaje pobočky.

  V seznamu celních útvarů na stránce Celní správy najděte pomocí mapy, seznamu poboček nebo vyhledávání příslušný celní úřad. Na detailní stránce vámi vybraného úřadu pak najdete adresu pobočky, úřední hodiny nebo ID datové schránky.

  4. Zaplaťte správní poplatek.

  Celní správa vyžaduje pro vyřízení žádosti zaplacení správního poplatku. Platbu je možné provést hned nebo při podávání žádosti na podatelně (pozor, může se stát, že pokladna má jiné otevírací hodiny než podatelna).

  Údaje k platbě na účet:

  Číslo účtu najdete na stránkách příslušného celního úřadu.

  5. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Pobočka zpracuje váš požadavek bezodkladně (většinou do 7 dnů, max. do 14) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  Obec
  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Počet obcí, ve kterých jste kdy měli trvalý pobyt = počet formulářů. Pokud jste žili např. ve 3 obcích, vytiskněte si 3 formuláře.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu úřadu
  Osobně na podatelnu: Vyplněný a podepsaný formulář doneste na úřad osobně nebo ho vhoďte do schránky (pokud úřad nějakou má).
  Pozor, žádost neposílejte e-mailem! Obce takové zaslání nerespektují a žádost nepřijmou.

  3. Najděte si kontaktní údaje všech obcí, ve kterých jste kdy bydleli.

  Na stránkách obcí vyhledejte podle vybraného způsobu doručení adresu úřadu, úřední hodiny nebo datovku a zároveň číslo účtu – obec totiž vyžaduje za ověření bezdlužnosti správní poplatek 100 Kč.

  4. Zaplaťte správní poplatek pro každou obec zvlášť.

  Obce vyžadují pro vyřízení žádosti zaplacení správního poplatku. Platbu je možné provést hned nebo při podávání žádosti na podatelně (pozor, může se stát, že pokladna má jiné otevírací hodiny než podatelna).

  Údaje k platbě na účet:

  Číslo účtu najdete na stránkách příslušné obce.

  Výše poplatku je 100 Kč.

  Variabilní symbol je celé rodné číslo žadatele bez lomítka.

  Doporučujeme do zprávy pro příjemce napsat poznámku, o jaký poplatek se jedná, a přidat své jméno (např. “Správní poplatek bezdlužnost – Jan Novák”).

  5. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Obce zpracují váš požadavek do 30 dnů (max. do 60) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.
  VZP

  Všeobecná zdravotní pojišťovna

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?

  Prostřednictvím online portálu Moje VZP

  Registrace na portál je zdarma. Probíhá online a potvrzuje se dopisem do vlastních rukou.
  Budete potřebovat platný průkaz pojištěnce, mobilní telefon a přístup ke svému e‑mailu.
  V portálu kdykoliv uvidíte stav svých plateb pojistného nebo získáte potvrzení o bezdlužnosti.
  nebo

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  E-mailem: Buď formulář vyplňte přímo v počítači a odešlete, nebo si ho nejprve vytiskněte, vyplňte, přeneste do počítače a přiložte do e‑mailu. Podpis je nutný.

  E‑mailová adresa:
  podatelna@vzp.cz

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  ID datové schránky:
  i48ae3q

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Poštovní adresa:
  VZP Bezdlužnost
  Na Florenci 2116/15
  110 00  Praha 1

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Najít místní pobočku

  3. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Po doručení formuláře pojišťovna zpracuje váš požadavek do 30 dnů (max. do 60) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  OZP

  Oborová zdravotní pojišťovna

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?

  Prostřednictvím online portálu nebo mobilní aplikace VITAKARTA

  Budete potřebovat platný průkaz pojištěnce, mobilní telefon a přístup ke svému e‑mailu.
  Prostřednictvím portálu získáte potvrzení o bezdlužnosti.
  nebo

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  E-mailem: Buď formulář vyplňte přímo v počítači a odešlete, nebo si ho nejprve vytiskněte, vyplňte, přeneste do počítače a přiložte do e‑mailu. Podpis je nutný.

  E‑mailová adresa:
  portal@ozp.cz

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  ID datové schránky:
  q9iadw9

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Poštovní adresa:
  Sídlo OZP
  Roškotova 1225/1
  140 00  Praha 4

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Najít místní pobočku

  3. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Po doručení formuláře pojišťovna zpracuje váš požadavek do 30 dnů (max. do 60) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  ČPZP

  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?

  Prostřednictvím online portálu Elektronická přepážka

  Registrovat se můžete prostřednictvím kódu zaslaného na adresu trvalého pobytu a poté pomocí SMS nebo certifikátu.
  V portálu získáte potvrzení o bezdlužnosti.
  nebo

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  E-mailem: Buď formulář vyplňte přímo v počítači a odešlete, nebo si ho nejprve vytiskněte, vyplňte, přeneste do počítače a přiložte do e‑mailu. Podpis je nutný.

  E‑mailová adresa:
  posta@cpzp.cz

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  ID datové schránky:
  mk5ab8i

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Poštovní adresa:
  Sídlo ČPZP
  Jeremenkova 161/11
  703 00  Ostrava

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Najít místní pobočku

  3. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Po doručení formuláře pojišťovna zpracuje váš požadavek do 30 dnů (max. do 60) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  VoZP

  Vojenská zdravotní pojišťovna

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?
  nebo

  Prostřednictvím online portálu nebo mobilní aplikace

  Registrace na portál je zdarma.
  V portálu získáte potvrzení o bezdlužnosti.
  nebo

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  E-mailem: Buď formulář vyplňte přímo v počítači a odešlete, nebo si ho nejprve vytiskněte, vyplňte, přeneste do počítače a přiložte do e‑mailu. Podpis je nutný.

  E‑mailová adresa:
  posta@vozp.cz

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  ID datové schránky:
  p3aaext

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Poštovní adresa:
  Ústředí VoZP
  Drahobejlova 1404/4
  190 03  Praha 9

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Najít místní pobočku

  3. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Po doručení formuláře pojišťovna zpracuje váš požadavek do 30 dnů (max. do 60) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  ZPŠ

  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?

  Prostřednictvím elektronické podatelny ZPŠ

  Registrovat se můžete přes SMS kód nebo pomocí certifikátu.
  V elektronické podatelně získáte potvrzení o bezdlužnosti.
  nebo

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  E-mailem: Buď formulář vyplňte přímo v počítači a odešlete, nebo si ho nejprve vytiskněte, vyplňte, přeneste do počítače a přiložte do e‑mailu. Podpis je nutný.

  E‑mailová adresa:
  zpskoda@zpskoda.cz

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  ID datové schránky:
  5kpadkp

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Poštovní adresa:
  Sídlo ZPŠ
  Husova 302
  293 01  Mladá Boleslav

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Najít místní pobočku

  3. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Po doručení formuláře pojišťovna zpracuje váš požadavek do 30 dnů (max. do 60) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  RBP

  Revírní bratrská pokladna – zdravotní pojišťovna

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?

  Prostřednictvím elektronické podatelny RBP

  Registrovat se můžete prostřednictvím SMS kódu nebo pomocí certifikátu.
  V elektronické podatelně získáte potvrzení o bezdlužnosti.
  nebo

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  E-mailem: Buď formulář vyplňte přímo v počítači a odešlete, nebo si ho nejprve vytiskněte, vyplňte, přeneste do počítače a přiložte do e‑mailu. Podpis je nutný.

  E‑mailová adresa:
  rbp@rbp‑zp.cz

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  ID datové schránky:
  edyadmh

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Poštovní adresa:
  Ředitelství RBP, zdravotní pojišťovna
  Michálkovická 967/108,
  710 00  Slezská Ostrava

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Najít místní pobočku

  3. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Po doručení formuláře pojišťovna zpracuje váš požadavek do 30 dnů (max. do 60) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  ZPMV

  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

  Jak zažádat o potvrzení bezdlužnosti nebo o vyčíslení dluhu?

  Prostřednictvím e-komunikace ZP MV ČR

  Pro vstup na portál budete potřebovat datum narození a číslo průkazu pojištěnce.
  Potvrzení o bezdlužnosti získáte vyplněním formuláře ve svém uživatelském rozhraní.

  1. Vyplňte náš jednoduchý formulář.

  Formulář vyplňujte až poté, co si ho stáhnete do počítače. Údaje vyplněné přímo v okně prohlížeče se do dokumentu neuloží.

  Nevíte, jak formulář vyplnit? Podívejte se na předvyplněný vzor.

  2. Rozhodněte se, jakým způsobem formulář doručíte.

  E-mailem: Buď formulář vyplňte přímo v počítači a odešlete, nebo si ho nejprve vytiskněte, vyplňte, přeneste do počítače a přiložte do e‑mailu. Podpis je nutný.

  E‑mailová adresa:
  info@zpmvcr.cz

  Datovkou: Formulář vyplňte na počítači a odešlete ho prostřednictvím datové schránky. Podpis není nutný.

  ID datové schránky:
  9swaix3

  Poštou: Vyplněný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu pobočky.

  Poštovní adresa:
  Sídlo ZP MV ČR
  Vinohradská 2577/178
  130 00  Praha 3

  Osobně na pobočku: Vyplněný a podepsaný formulář můžete donést na pobočku osobně.

  Najít místní pobočku

  3. Vyplněný formulář doručte a počkejte na odpověď.

  Po doručení formuláře pojišťovna zpracuje váš požadavek do 30 dnů (max. do 60) a doručí potvrzení způsobem, který jste zvolili ve formuláři.

  Výsledky byly zobrazeny na základě vyhodnocení vámi zadaných informací v dotazníku. Nemusí však být zobrazeny všechny dluhy a neneseme odpovědnost za správnost zobrazených informací. Doporučujeme tedy podat žádost o bezdlužnost na všechny instituce, které se nachází v přehledu formulářů na našem webu, pokud chcete mít jistotu, že opravdu nikde nedlužíte.

  Dlužíte státu a potřebujete poradit?

  Každý dluh je možné vyřešit. Nejste na to sami.

  Radu získáte v pracovní době na help lince organizace Člověk v tísni 770 600 800 nebo v některé z dluhových poraden.

  Ilustrace smutné ženy